Vojtova metoda

Vojtova metoda

– je léčebná technika, založená na principu reflexní lokomoce pomocí stimulace přesně definovaných spoušťových zón na těle klienta. Je vhodná zejména pro kojence a děti, ale používá se i u dospělých a je účinnou léčbou  i prevencí pohybových vad.

Vojtova metoda se používá při neideálním vývoji dítěte (centrálních koordinačních poruchách), asymetrickém vývoji dítěte, neurologických onemocněních či ortopedických vadách.

Terapie probíhá pod vedením fyzioterapeuta.

Nezbytná je součinnost rodinných příslušníků, hlavně rodičů a přesné vyškolení jednoho z nich, který bude terapii pravidelně provádět v domácím prostředí zpravidla 4x denně. Klient dochází za fyzioterapeutem ke kontrole techniky provádění, výsledků léčby a stanovení dalšího postupu.

Léčba je dlouhodobá a efekt léčby je závislý na včasnosti jejího zahájení, na stupni poškození a na intenzitě a účinnosti cvičení.

Od 1. 9. 2019 poskytujeme tuto léčbu dětem na doporučení ošetřujícího lékaře, na 4. poschodí budovy CLR. 

Přihlaste se u pí Šárky Švíglerové, DiS., na tel. 485 341 941 a 775 147 365.

KONTAKTY TELEFONICKÉ

ambulance REHABILITACE

v 1. patře                  

MUDr. KOTEK Vojtěch st.

MUDr. Prášil Pavel

tel.: + 420 485 341 930

_____________________

ambulance REVMATOLOGIE

ve 4. patře                   

MUDr. KOTEK Vojtěch ml.

tel.: + 420 482 710 514 

PO+ÚT+ČT 9.00-12.00  


web:
www.rehabilitaceliberec.cz

Adresa: Na Poříčí 550/7

46001 Liberec 1

Ověřená firma

Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s.r.o. - idatabaze.czRehabilitace - idatabaze.cz
^