Aktuálně .....

 NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA:

CLR hledá pro INFUZNÍ STACIONÁŘ ve 3. patře, zdravotní sestru na plný, ev. částečný úvazek.

Bližší informace na adrese : rehabilitaceliberec@seznam.cz,

ev. telefonicky v ambulanci rehabilitace

+420 485 341 930 - MUDr. Kotek 

 ************

PREVENCE infekčních onemocnění:

                  Akutní infekční onemocnění je kontraindikací léčby v CLR. U všech respiračních onemocnění je nutnost používat ochranné roušky - chráníte tak jiné pacienty i personál. 
Toto nařízení platí pro všechny procedury  

                                                                    ********

 

"CENTRUM LÉČEBNÉ REHABILITACE LIBEREC, s.r.o." (CLR)

Na Poříčí 550/7, 46001 Liberec 1 (Papírové náměstí) - IČ 61538451

4. p

 

3. p

 

 INFUZNÍ LÉČBA  tel. +420 485341940

ELEKTROLÉČBA  tel. +420 485341939

 

2. p

 

LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

TĚLOCVIČNA + FYZIOTERAPIE  

tel.+420 485341934 až 37

 

1. p

 

CLR - ambulance REHABILITACE 

otevřeno denně od 7:00, dále dle objednání 

MUDr. Vojtěch KOTEK st.- MUDr. Pavel PRÁŠIL

+420 485341930  +420 724 007 397

____________________________________ 

LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

VODOLÉČBA + MASÁŽE 

+420 485341933

 

0. p

PŘÍZEMÍ

Léčebná rehabilitace

- je nedílnou součástí zdravotní péče a zahrnuje soubor rehabilitačních, diagnostických, léčebních a organizačních opatření směřujících ke zlepšení zdravotního stavu, k maximální funkční zdatnosti jedince a vytvoření podmínek pro její dosažení.
Proces léčebné rehabilitace je časově omezený. Základním předpokladem provádění a úspěšnosti léčebné rehabilitace je spolupráce pacienta. V některých případech, kdy etiologie onemocnění není známa, nebo jsou možnosti kauzální léčby omezeny, slouží prostředky oboru k udržení funkčních schopností i ke zpomalení progrese onemocnění, nebo prevenci dekompenzace dosaženého stavu.

Metody léčebné rehabilitace v CLR:


1/ Vyšetření rehabilitačním lékařem - s přesným předpisem rehabilitačních procedur, navíc zákroky myoskeletární mediciny, akupunktury, ev. další reflexní léčba, zaměřená hlavně na poruchy pohybového aparátu a složitější poúrazové stavy.

2/ Fyzioterapie - využívání různých forem energií, včetně pohybové, k léčebnému ovlivnění patologických stavů - zabývá se hlavně pohybovým systémem. Mezi hlavní postupy patří tzv.kinezioterapie a reflexní léčba- lze ji uplatnit prakticky ve všech oborech mediciny.

3/ Fyzikální léčba - využívá aplikace různých fyzikální podnětů - tepla, el. proudů různých tvarů a síly, magnetu, laseru.

4/ Infuzní léčba - léčba pomocí tzv.kapaček, částečně nahrazující pobyt v nemocnici.


Většina výkonů léčebné rehabilitace je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je přesně předepsána lékařem dle metodiky zdravotních pojišťoven.
V Centru léčebné rehabilitace Liberec s.r.o. jsou připraveny navíc tzv. rozšířené nadstandardní léčebné programy bez nutnosti lékařského předpisu, nehrazené zdravotními pojišťovnami.

Tato léčba přispěje k zlepšení životního komfortu pacienta v době, kdy není potřeba lékařské intervence.
Základní rozpis nadstandardní léčby včetně ceníku, poskytované v našem zařízení, si můžete prohlédnout na samostatné stránce tohoto webu, případně se informovat na jednotlivých odděleních.

V nově otevřeném, moderním léčebném centru se setkáte se zkušeným personálem, který vám bude maximálně nápomocen k tomu, abyste se v co nejkratším čase vrátili do své obvyklé kondice.

 

 

 

^