Cvičení na neurofyziologickém podkladě

CVIČENÍ NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ

- při fyzioterapii se využívá základní schopnost nervového systému - plasticita = tvárnost, proměnlivost, kterou mozek ani při nejrůznějších poruchách neztrácí (vždy jsou zachované alespoň funkční rezervy)

- techniky založené především na neurofyziologickém principu - Vojtův princip reflexní lokomoce, Bobath koncept, senzomorická stimulace, Kabatova metoda (PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace ), a pod.

- pomocí těchto metod se snažíme stimulovat centrální nervový systém k adaptačním procesům.

^