Cvičení na neurofyziologickém podkladě

CVIČENÍ NA NEUROFYZIOLOGICKÉM PODKLADĚ

- při fyzioterapii se využívá základní schopnost nervového systému - plasticita = tvárnost, proměnlivost, kterou mozek ani při nejrůznějších poruchách neztrácí (vždy jsou zachované alespoň funkční rezervy)

- techniky založené především na neurofyziologickém principu - Vojtův princip reflexní lokomoce, Bobath koncept, senzomorická stimulace, Kabatova metoda (PNF - proprioceptivní neuromuskulární facilitace ), a pod.

- pomocí těchto metod se snažíme stimulovat centrální nervový systém k adaptačním procesům.

KONTAKTY TELEFONICKÉ

ambulance REHABILITACE

v 1. patře                  

MUDr. KOTEK Vojtěch st.

MUDr. Prášil Pavel

tel.: + 420 485 341 930

_____________________

ambulance REVMATOLOGIE

ve 4. patře                   

MUDr. KOTEK Vojtěch ml.

tel.: + 420 482 710 514 

PO+ÚT+ČT 9.00-12.00  


web:
www.rehabilitaceliberec.cz

Adresa: Na Poříčí 550/7

46001 Liberec 1

Ověřená firma

Centrum léčebné rehabilitace Liberec, s.r.o. - idatabaze.czRehabilitace - idatabaze.cz
^