VAS - distanční elektroterapie

VAS - DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE

Poměrně nová forma bezkontaktní elektroterapie, která umožňuje šetřit pokožku a aplikaci přes oděv či obvaz. Využívá působení elektrického proudu vznikajícího v hloubce tkání prostřednictvím elektromagnetické indukce a svými mechanismy účinku vytváří přechod mezi elektroterapií a magnetoterapií.

U DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE je záměrně potlačena magnetická složka, má ještě asi 10x menší hodnoty než klasická elektroterapie – tyto parametry postačují pro vyvolání požadovaného účinku.

Účinky:

- analgetický

- vazodilatační

- protizánětlivý

- myorelaxační

- zlepšuje hojivé procesy měkkých tkání

^