O nás

 

Centrum léčebné rehabilitace (CLR) -vzniklo dne 1.10.1994

při tzv. zeštíhlování OÚNZ Liberec- (Okresní ústav národního zdraví), kdy došlo k oddělení ambulantní a lůžkové složky.

Ke dni 31.1.2017 dosáhl počet ošetřených pacientů CLR, evidovaných za posledních 10 let počtu 54314.

Původně umístěné oddělení v Lidových sadech - Riegrově ulici bylo vzhledem k pokračujícímu chátrání a zanedbané údržbě “Historického majetku města Liberec“, přestěhováno do nového moderního zařízení v centru města na Papírové náměstí- oficiálně Na Poříčí 550/7 Liberec 1.

CLR je zaměřeno na léčbu komplikovaných poúrazových stavů, léčbu onemocnění pohybového aparátu, kde je hlavním způsobem léčby léčebná tělesná výchova, ev. prostředky fyzikální medicíny.

Kontraindikací léčby je nízká motivace či přímo nespolupráce pacienta, kardiopulmonální či metabolická dekompenzace, akutní horečnaté či infekční onemocnění.

Rozsah a frekvenci léčby určuje lékař CLR s přihlédnutím k aktuálnímu stavu pacienta a limitům zdravotních pojišťoven, vzhledem k tomu, že se nejedná obyčejně o život ohrožující onemocnění. Lékaři mají atestaci z vnitřního, všeobecného a tělovýchovného lékařství, léčebné rehabilitace.

V CLR může pacient komunikovat v těchto jazycích: angličtině, němčině, španělštině, ruštině a mongolštině.

CLR a smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami :

·111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

·201 Vojenská zdravotní pojišťovna

·205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

·207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

·211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

CLR úzce spolupracuje s rehabilitačním, traumatologicko-ortopedickým , neurochirurgickým, neurologickým a revmatologickým odd. Krajské nemocnice Liberec, s ambulantními lékaři zabývajícími se léčbou chorob pohybového aparátu a rovněž s praktickými lékaři pro dospělé, děti a dorost.

V případě převahy t.zv. psychosomatických onemocnění CLR spolupracuje se Střediskem komplexní terapie (MUDr. Vladimír Chvála).

 

^