Co je hrazeno ze zdravotního pojištění?

Léčba, hrazená ze zdravotního pojištění, je určena vyhláškou MZ č. 472/2009 Sbírky zákonů, která určuje rozsah této léčby.

Zásadní podmínkou je, že musí být předepsána lékařem, kde je nutno přesně specifikovat druh léčby, počet ., ev. i frekvenci procedur, předepsaných dle metodiky zdravotních pojišťoven.

Při nedodržení tohoto základního předpokladu se provádějící pracoviště vystavuje riziku neproplacení této léčby.

Výkony neuvedené v této vyhlášce nejsou proplaceny zdravotní pojišťovnou.

V našem zařízení můžete také využívat některé služby i když už máte léčbu na pojišťovnu vyčerpanou nebo přijít i bez doporučení a hradit si některé z výkonů sami. Těmito procedurami nejčastěji bývají měkké techniky a masáže. Takto lze využít i služeb, které zdravotní pojišťovny nehradí - jedná se hlavně o různé druhy speciálních masáží ale i jiné. Ceník služeb k náhlednutí na jednotlivých odděleních.

Centrum léčebné rehabilitace- smluvní vztah se zdravotními pojišťovnami :

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 Vojenská zdravotní pojišťovna

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

 

^