Aplikace reflexních a segmentových masáží

Vážení pacienti,

Vzhledem k tomu, že celostátně dochází ke změně charakteru rehabilitační léčby a to k přesunu od pasivního přístupu na přístup aktivní - tzn. k preferenci  léčebné tělesné výchovy a to nejen  rehabilitační společností  ale i ostatními odborníky, jsme nuceni toto akceptovat.

Z tohoto důvodu výrazně omezujeme aplikaci tzv. reflexních a segmentových masáží na účet zdravotního pojištění.

V současné době se v našem zařízení léčí vysoký počet pacientů s úrazovými a pooperačními problémy. U těchto pacientů se musíme zaměřit na léčbu k dosažení zlepšení jejich zdravotního stavu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akutní stavy, tato léčba musí být preferována, aby nedošlo k nenávratnému poškození zdraví.

Pacientům s předepsanou léčbou reflexních a segmentových masáží doporučujeme proto vyhledat jiná rehabilitační zařízení, které mají volnou kapacitu k provádění uvedených masáží.

Tyto masáže, prováděné fyzioterapeutem na doporučení ošetřujícího lékaře zdravotní pojišťovny hradí.

^